Hazır mesajlar


[ Ana səhifə ]
Kateqoriyalar
Ayrılıq mesajları
Sevgi mesajları
Nifrət mesajları
Üzr mesajları
Məzəli mesajlar
Ad günü təbrikləri
Bayramlar
Gözəl sözlər, aforizmlər
Nəsihətlər , atalar sözləri
Rus, ingiliscə mesajlar
Nəsihətlər , atalar sözləri [ Son əlavələr | Populyar mesajlar ]
Dost İstəsən ALLAH,
Söhbət İstəsən Quran,
Düşmən İstəsən Nəfs,
Varlanmaq İstəsən Qənaət,
İbrət İstəsən Hüseyn Yetər.
Link PRoQRaMiST   : 13
Həyat qısadı! Qaydaları poz! Bağışlamağı bacar! Daima gül! Fasiləsiz öp! Rəqs et, sanki heç kim səni görmür! Oxu, sanki heç kim səni eşitmir! Sev, sanki heç kim heç vaxt sənin qəlbini incitməyib! Axı həyat insana bir dəfə verilir! Və onu elə yaşa ki, hətta göydəkilər də təəccüblənib desinlər: Bir daha təkrarla!
Link PRoQRaMiST   : 8
ilk həyat yoldaşini sənə allah 2cisini insanlar 3cusunu şeytan gondərər
Link NERMIN   : 8
Ruhun tərk edəcək bir gün bədəni,
Yaxşı əməllərin yaşadar səni.
Link Zeynal4ik   : 4
Mənim Allaha və qiyamət gününə inamım o dərəcədədir ki, Allahla bəndə arasındakı hicab (pərdə) götürülsə inamımda zərrə qədər dəyişiklik olmaz.(Yəni Allahı və qiyaməti neçə düşünürdümsə,pərdənin ardından da elə o cür görünəcək.
Link ZeYNaL4iK   : 4
Məndə sığar iki cahan, mən bu cahanə sığmazam,
Gövhəri laməkan mənəm, kövnü məkanə sığmazam.
Ərşlə fərşu kafü nun məndə bulundu cümlə çün,
Kəs sözunüvü əbsəm ol, şərhu bəyanə sığmazam.
Kövnü məkandır ayətim, zati dürür bidayətim,
Sən bu nişanla bil məni, bil ki, nişanə sığmazam.
Kimsə gümanə zənn ilə olmadı həqq ilə biliş,
Həqqi bilən bilir ki mən, zənnü gümanə sığmazam.
Surətə baxu mə`nini surət içində tanı kim,
Cism ilə can mənəm, vəli cism ilə canə sığmazam.
Həm sədəfəm, həm inciyəm, həşru sirat ədinciyəm,
Bunca qumaşu rəxt ilə mən bu dükanə sığmazam.
Gənci-nihan mənəm mən uş, eyni-əyan mənəm, mən uş,
Gövhəri-kan mənəm mən uş, bəhrəvu kanə sığmazam.
Gərçi mühiti-əzəməm, adım adəmdir, adəməm,
Dar ilə künfəkan mənəm, mən bu məkanə sığmazam.
Can ilə həm cahan mənəm, dəhrilə həm zaman mənəm,
Gör bu lətifeyi ki mən, dəhru zəmanə sığmazam.
Əncum ilə fələk mənəm, vəhy ilə həm mələk mənəm,
Çək dilinivu əbsəm ol mən bu lisanə sığmazam.
Zərrə mənəm, günəş mənəm, çar ilə pəncu şeş mənəm,
Surəti gör bəyan ilə, çünki bəyanə sığmazam.
Zat iləyəm sifat ilə, qədr iləyəm bərat ilə,
Gülşəkərəm nəbat ilə, bəstə dəhanə sığmazam.
Nar mənəm, şəcər mənəm, ərşə çıxan həcər mənəm,
Gör bu odun zəbanəsin, mən bu zəbanə sığmazam.
Şəms mənəm, qəmər mənəm, şəhd mənəm, şəkər mənəm,
Ruhi-rəvan bağışlaram, ruhi-rəvanə sığmazam.
Gərçi bu gün Nəsimiyəm, haşimiyəm, qureyşiyəm,
Bundan uludur ayətim, ayətü şanə sığmazam.
Link Zeynal4ik   : 4
Həyat Haqqında Oyun Var.Bu Oyun 2 Cür Oynanılır.Birinci Oyunu Yaşarkən Cismimiz Oynayır.İkinci Oyunu İsə Ölərkən Ruhumuz.Hər İkisinin Də 2 Amalı Var.Birincinin Amalı Axirət`i Qazanmaq, Digərinin İsə Qazandığı Axirət`də Yaşamaq.
Link PRoQRaMiST   : 4
Yalanchi kimse ile dost olmaqdan uzaq ol. CHunki yalanchinin meseli ilgim misalindandir. Oz yalan sozu ile uzaq sheyleri sene yaxin ve yaxin sheyleri sene uzaq gosterer.
Link UpSS   : 3
Bir gün Məcnun səhradan keçir.Bu zaman Qoca Dərviş səhrada namaza dururmuş.Məcnun hər şeydən xəbərsiz, sakitcə ordan keçirdi.Bu zaman Məcnunun onun yanından keçdiyini görən Dərviş ayağa durur və Məcnuna deyir:
Qoca Dərviş: - Ay kafir, görmürsən namaza dururam, niyə mane olursan?
Məcnun: - Mən Leylinin eşqi ilə səni görməyə-görməyə, sən Allahın eşqi ilə məni necə gördün?
Link Felon_De_Jure   : 3
Sevgi müharibəyə bənzəyir: onu başlamaq asandır,dayandırmaq çətin.
Link   : 2
Yaxşı dost mənlə ölümə gedən yox, məni ölüm yolundan qaytarandır!
Link UpSS   : 2
Mənə elə dost lazım deyil ki,hər şeydə mənimlə razılaşsın,mən başımı əyəndə o da əysin,ona qalsa mənim kölgəmdə dostdur.
Link UpSS   : 2
ugurumun 2 sebebi var sebr ve umid
Link   : 2
Dostlarınla elə yaşa ki düşmən olduğunda haqqında deyiləcək sözləri olmasın. düşmənlərinlə elə yaşa ki dost olduğunda üzün qızarmasın.
Link _dream_   : 2
Mərhəmətli, Rəhmli Allahın adı ilə!
Həmd (şükür və tərif) olsun Allaha (və ya: Həmd məxsusdur Allaha) – aləmlərin Rəbbinə,
(Bu dünyada hamıya) mərhəmətli , (axirətdə isə ancaq möminlərə) rəhmli olana,
Haqq-hesab (qiyamət) gününün sahibinə!
Biz yalnız Sənə ibadət edirik və yalnız Səndən kömək diləyirik!
Bizi doğru (düz) yola yönəlt!
Nemət verdiyin kəslərin yoluna! Qəzəbə düçar olmuşların və (haqdan) azmışların (yoluna) yox!
Link   : 2
Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur. Əzəli, əbədi varlıq Odur.
Link ziya(0519222692   : 2
Sən adını qoru ömür Allahındı.
Link dark_kiss   : 2
Havadakı durnanı tutacağam deyə, əlindəki sərçəni uçurma.
Link _dream_   : 2
Qocalara hörmət et, səndə qocalacaqsan
Link   : 2
Girmə arasına vəfalı dostun
Özün gözdən düşüb yaman olarsan
Yüngüllük eylərsən qiymətin olmaz
Ağır oturarsan batman olarsan.
Link Deniz_   : 2
[ 1 | 2 | 3 | 4 ] [>>]


Unvan.az Turlar ev alqi satqisi

Azərbaycandan son xəbərlər